Dopłaty bezpośrednie w 2023 roku – o jakich zmianach trzeba wiedzieć?

Dopłaty bezpośrednie w 2023 roku to zróżnicowany zestaw wsparć, obejmujący podstawowe wsparcie dochodów, płatności redystrybucyjne, wsparcie dla młodych rolników, realizację ekoschematów oraz dopłaty związane z produkcją rolną. 

Dopłaty bezpośrednie w 2023 roku – jakie zaszły zmiany?

W systemie dopłat bezpośrednich na rok 2023 (https://agronomist.pl/artykuly/polska-wnioski-o-doplaty-bezposrednie) zaszły istotne zmiany. Jedną z nich jest wprowadzenie tzw. ekoschematów. Te sześć różnorodnych działań koncentruje się na ochronie środowiska i właściwym zarządzaniu ziemią rolną. Stanowią one teraz część systemu dopłat bezpośrednich, dając rolnikom możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych za ich wdrożenie.

Inną znaczącą modyfikacją jest obniżenie minimalnej powierzchni gospodarstwa, która kwalifikuje się do otrzymania płatności redystrybucyjnej (z 3 hektarów do 1 hektara – z płatnościami przysługującymi do pierwszych 30 hektarów). Dodatkowo zniesiono ograniczenie powierzchni gruntów dla wsparcia dochodów młodych rolników, które wcześniej wynosiło maksymalnie 50 hektarów.

Dopłaty bezpośrednie w 2023 roku – co obejmują?

Dopłaty bezpośrednie stanowią kluczowy element systemu wsparcia finansowego dla rolników, mając na celu stabilizację dochodów oraz promowanie praktyk rolniczych zgodnych z ochroną środowiska. Obejmują one szereg różnych płatności, które można podzielić na kilka kategorii:

  1. Podstawowe wsparcie dochodów – jest to fundamentalny element systemu dopłat bezpośrednich, mający na celu zapewnienie stabilności finansowej rolników. Płatności te są zależne od wielkości i rodzaju uprawianej ziemi oraz spełnienia określonych warunków dotyczących np. środowiskowych standardów rolniczych.
  2. Płatności redystrybucyjne – celem tych płatności jest zwiększenie wsparcia dla mniejszych gospodarstw, co przyczynia się do równomierniejszego rozłożenia pomocy finansowej. W 2023 roku próg kwalifikacyjny do tej płatności został obniżony z 3 ha do 1 ha, co pozwala na szersze wsparcie mniejszych gospodarstw.
  3. Wsparcie dla młodych rolników – jest to inicjatywa mająca na celu zachęcenie młodych osób do rozpoczynania działalności w rolnictwie. W ramach tej płatności młodzi rolnicy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, co ma na celu ułatwienie rozwoju ich gospodarstw.
  4. Realizacja ekoschematów – to nowa forma wsparcia, która promuje działania związane z ochroną środowiska i utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze rolniczej. Obejmuje sześć różnych działań, a rolnicy decydujący się na ich wdrożenie otrzymują dodatkowe dopłaty. Ekoschematy stanowią odpowiedź na rosnącą potrzebę łączenia produktywności rolniczej z ochroną środowiska.
  5. Dopłaty związane z produkcją rolną – w tej kategorii mieszczą się dopłaty do konkretnych rodzajów upraw i hodowli. Obejmują one wsparcie dla produkcji m.in. krów, bydła, owiec, kóz, a także uprawy buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych i strączkowych na nasiona.
  6. Dopłaty dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi – te płatności są przeznaczone dla gospodarstw znajdujących się w trudniejszych warunkach naturalnych, takich jak tereny górskie czy o ograniczonej żyzności gleby. Mają one na celu rekompensatę za wyższe koszty produkcji i utrzymania w takich warunkach.
  7. Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne – są to płatności dla rolników, którzy wdrażają praktyki proekologiczne i klimatyczne, przekraczające standardowe wymogi prawne. Celem jest promowanie działań, które przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności, ochrony wód, gleb i krajobrazu, a także przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Dopłaty bezpośrednie – ile wniosków wpłynęło?

Do 4 kwietnia 2023 roku ARiMR otrzymała 88 tysięcy wniosków o dopłaty bezpośrednie. W poprzednim roku liczba ta wyniosła 1,265 miliona, co pokazuje rosnące zainteresowanie i zaangażowanie rolników w procesie ubiegania się o dopłaty. ARiMR przypomina także o konieczności aktualizacji danych bankowych przez rolników oczekujących na wypłaty, aby zapewnić sprawną realizację przelewów.  Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trwał do 15 maja 2023 r.  

Podsumowanie

Rok 2023 przynosi ze sobą znaczące zmiany i rozszerzenia w zakresie dopłat bezpośrednich, które odgrywają kluczową rolę we wspieraniu stabilności finansowej i rozwoju zrównoważonego rolnictwa. System ten teraz obejmuje zarówno tradycyjne wsparcie dla dochodów rolników, jak i nowe elementy takie jak ekoschematy, które promują praktyki rolnicze przyjazne dla środowiska. 

W kontekście rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i potrzebą zrównoważonego rozwoju rolnictwa, zmiany w dopłatach bezpośrednich stanowią ważny krok w kierunku przyszłości, która łączy wydajność i innowacyjność z troską o środowisko i zasoby naturalne.

Poprzedni artykułPrzydatność środków ochrony roślin w pracy gospodarstwa rolnego
Następny artykułKopaczka do ziemniaków – dlaczego tak ważne w rolnictwie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj